voluntariat

- – – scroll down for English – – -

RO
- – – – -

Ai timp liber şi îţi doreşti să fii util?
să-ţi aplici cunoştinţele în practică?
să înveţi ceva nou?
Devin-o VOLUNTAR la Oberliht !!!
Suntem în căutarea unui voluntar motivat şi responsabil pentru a fi implicat în activităţi de design (afişe, fluturaşe, publicaţii tipărite etc.).
Criterii de selecţie:
– Disponibilitate de a participa la activităţile de voluntariat (minim 8 ore / săptămână)
– Abilităţi de lucru în echipa şi lucru individual
– Cunoaşterea bună a calculatorului (Photoshop, InDesign) şi altor programe grafice
– Capacităţi de învăţare rapidă
Oportunităţi oferite de Oberliht:
– Cunoaşterea unor oameni faini şi cu experienţă în domeniul artei şi culturii, managementului organizaţional, proiectelor legate de spaţiul public;
– Acces la Biblioteca Spaţiului Public (colecţie de cărţi în diferite limbi: )
– Participare la diferite ateliere locale şi internaţionale
La fel ai posibilitatea să te implici în organizarea următoarelor activităţi:
– proiecţii de film la Apartamentul Deschis (str. Bucureşti 68, Chişinău) – un punct de informare cultural şi de participare a publicului larg:https://bucuresti68.wordpress.com
– asistarea artiştilor locali şi străini în cadrul programului de rezidenţe artistice CHIOŞC:http://chiosc.oberliht.com/air/
– organizarea evenimentelor, atelierelor, conferinţelor, prezentărilor şi participarea/ la implementarea unor proiectele artistice la Zpatiu: https://zpatiu.wordpress.com , sau în Parcul Zaikin: https://parculzaikin.wordpress.com
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul însoţit de cîteva exemple de lucrări grafice (afişe, fluturase) la adresa de email: evs-tineret@oberliht.org.md , pînă la dată de 13 ianuarie 2017. Dosarele mai mari de 3 Mb să fie trimise prin intermediul unui serviciu de transfer (ex. wetransfer.com )
Despre Oberliht:
http://www.oberliht.com/oberliht/
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht/
https://vimeo.com/oberliht

Mai multe informații despre Activitatea de Voluntariat:

Serviciul de Voluntariat permite tuturor să participe la activitățile desfășurate de diferite organizații din Republica Moldova și alte țări. Ca voluntar, lucrezi fără a fi remunerat și contribui la desfășurarea unui proiect prin abilitățile și motivația ta. Aceste proiecte acoperă o mulțime de domenii diverse: protecția civilă, patrimoniu cultural, arta, mediu, cultură, tineret și așa mai departe. Este un adevărat serviciu de învățare și cunoaștere, deoarece voluntarii pot învăța o nouă limbă, cîstigă și dezvoltă noi competențe, si înțeleg diferențele culturale. Lucrînd în organizațiile culturale locale voluntarii pot să descopere scena artistică din Chișinău. Ei vor fi capabili să învețe cum să gestioneze și să organizeze un eveniment cultural, cum să identifice partenerii și resursele pentru propriile inițiative culturale, cum să comunice despre activitățile lor și să se facă auziti de un public mai larg.

O oportunitate importantă este Serviciul European de Voluntariat, care permite celor cu vîrsta cuprinsă între 17-30 ani să participe în sfera serviciului de voluntariat în cadrul Uniunii Europene și în afara acesteia, pentru o perioadă de până la 12 luni. EVS acoperă toate cheltuielile (cazare, costurile de călătorie, mâncare, viză, bani de buzunar, etc.) Dacă sunteți interesat puteți găsi mai multe informații aici: http://europa.eu/youth/country/76/theme/46_en

Asociaţia Oberliht are drept scop mobilizarea tinerilor artişti în vederea perfecţionării lor profesionale, susţinerea acestora întru afirmare în mediul creatorilor contemporani.
http://www.oberliht.com/evs

Centrul pentru Artă Contemporană – [KSA:K] este o instituţie independentă, non-profit, înregistrată în anul 2000. Strategia Centrului este de a dezvolta forme culturale şi practici artistice care să reflecte dinamica transformărilor sociale, politice şi economice din societate. Centrul desfăşoară activităţi de advocacy pentru promovarea de politici culturale care să susţină definirea şi consolidarea poziţia artistului şi a practicilor de artă contemporană în societate.
http://www.art.md

Art-Labyrinth este:
– o comunitate creativă
– un loc (club / centru cultural / platformă)
– festival de vară
Noi dezvoltăm arta alternativă și cultură în Republica Moldova.
http://www.art-labyrinth.org/

Teatru Spălătorie este o inițiativă artistică independentă apărută în noiembrie 2010, care-și propune prin producțiile proprii dar și prin programul asumat dezbaterea temelor relevante pentru societatea moldovenească.
http://spalatorie.md/

EN
- – – – -

Volunteering for Chisinau

More information about Voluntary Service:

The Voluntary Service enables everyone to participate in the activities carried out by various organizations in Moldova. As a volunteer you’re doing non-profit work and support a project with your skills and motivation. These projects cover a lot of diverse areas: civil protection, cultural heritage, arts, environment, culture, youth and so on. It is truly a learning service as the volunteers learn a new language and acquire new skills and understanding for cultural differences. Working in local cultural organizations will allow the volunteers to discover the local artistic scene. They will be able to learn how to manage a cultural event, how to identify partners and resources for their own cultural initiatives, how to communicate about their activities and reach larger audiences.

One great opportunity is the European Voluntary Service that enables everyone from the age of 17 to 30 to participate in voluntary service within the EU and outside of it for a period up to 12 months. EVS covers all expenses (accommodation, travel costs, food, visa, small allowance, etc.) If you’re interested you can find more information here: http://europa.eu/youth/country/76/theme/46_en

Oberliht Association aims to mobilize the young artists in order to improve their professional skills, to grant the support so that they could assert themselves in the local and international contemporary art context.
http://www.oberliht.com/evs

Center for Contemporary Art – [KSA:K] is a non-profit, independent institution established in 2000. The strategy of the Center is the development of cultural forms and art practices that reflect the dynamic of the social, political and economic transformations of the society. The Center supports advocacy activities in promoting cultural policies suitable for defining and strengthening the position of artists and contemporary art practices in society.
http://www.art.md

Art-Labyrinth is:
– a creative community
– a place (club/culture centre/platform)
– summer festival
We develop the alternative art and culture in Moldova.

http://www.art-labyrinth.org/

Teatru Spălătorie is an independent art initiative created in november 2010, which aims to debate, through its own programme and productions on issues relevant to the Moldovan society.
http://spalatorie.md/

imagini de la evenimentul / pictures from the event: